anders-gustafsson.se
hem erfarenhet utbildning fritid kontakt

Erfarenhet

TV, print, online m.m. Efter snart tre år på marknadsavdelningen på ett mycket snabbfotat och expansivt företag har jag hunnit skaffa mig en hel del nyttig erfarenhet. Just nu jobbar jag mycket med marknadsföring online.

Marknadskoordinator - NetOnNet AB

Jag arbetar sedan augusti 2004 på NetOnNet AB i Borås. Jag började som marknadsassistent men är numera anställd som marknadskoordinator. Det innebär bl.a. att jag jobbar med planering, genomförande och uppföljning av olika typer av marknadsföringsaktiviteter, kontakter med reklam- och produktionsbyråer, webbutvecklingsprojekt, produktion av annonser, nyhetsbrev och andra typer av marknadsföringsmaterial, skriva och skicka pressmeddelanden samt omvärlds- och branschbevakning.

Speldesigner - Unique Development Studios

Under en termin av min utbildning valde jag att ha praktik på heltid, samtidigt som jag skrev en uppsats. Företaget där jag valde att förlägga min praktik var Unique Development Studios AB (UDS) - ett företag som producerar dator- och TV-spel.

Jag arbetade som speldesigner, och till mina uppgifter hörde bland annat att skriva designdokument och att utveckla nya koncept.

Jag producerade även presentationsmaterial kring företagets olika projket, som demo-filmer och cd-rom-presentationer.

UDS verkade nöjda med min insats, och jag var nöjd med dem, så efter praktikperioden blev jag sedan antälld över sommaren 2001. Sammantaget jobbade jag på UDS från januari till augusti 2001.

Övrig arbetserfarenhet: