anders-gustafsson.se
hem erfarenhet utbildning fritid kontakt

Utbildning

Jag har hunnit med att studera en hel del genom åren. I bagaget har jag numera 220 högskolepoäng och en magisterexamen i Kultur och Mediegestaltning. Nedan beskriver jag i korthet de utbildningar jag har gått. Kontakta mig så berättar jag gärna mer om de olika utbildningarna och vad de har gett mig.

Lite snabbt kan jag sammanfatta min utbildning som att jag blivit bra på

Webbredaktör, Design och Publicering

40 poäng, Högskolan i Borås
augusti 2003 - juni 2004

Jag gick denna utbildning för att bli lite tydligare i min kompetensprofil och för att fördjupa mig ytterligare i mitt favoritområde - webben. I kursen ingick bland annat informationshantering inom stora företag och organisationer, informationssökning, användarvänlighet, skrivande för webben, bildbehandling och olika tekniker för webbpublicering och webbproduktion. Efter utbildningen känner jag mig fullt kapabel att ta ansvar för hela informationsflödet på både små och stora webbplatser och intranät.

Konstvetenskap och visuell kommunikation

20 poäng, Linköpings universitet
januari 2003 - juni 2003

Jag har alltid haft ett stor intresse för konst och kultur, och det kändes som ett naturligt val att ta chansen att fördjupa mina kunskaper på området genom högskolestudier. Kursen gick bland annat igenom konsthistoria från äldsta tid fram till idag samt visuell kommunikation som exempelvis reklambilder.

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning

160 poäng, Linköpings universitet
augusti 1998 - juni 2002

Jag betraktar detta som min huvudutbildning. Jag valde att fortsätta studera direkt efter gymnasiet och mitt val av utbildning föll på Kultur, Samhälle, Mediegestaltning (KSM). Det som lockade var utbildningens bredd och kombinationen av teoretiska studier inom bland annat samhälls- och kulturvetenskap och praktiskt produktionsarbete inom flera olika medier. Stora delar av undervisningen bedrevs i projektform.

När jag började visste jag inte exakt vad jag ville inrikta mig på, men jag visste inom vilket område jag så småningom ville jobba. KSM gav mig en bredd som jag idag är mycket stolt och glad över, och detta har gjort det möjligt att jobba inom väldigt skilda områden. De inriktningar jag så småningom kom fram till att jag ville specialisera mig på är multimedia och webbproduktion samt skrivande och textproduktion.